Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Rap Tag ApS udarbejder kvalitetssikringsmateriale efter aftale med kunde/entreprenør.

Tagdækkerene er instrueret grundigt i udfyldelsen af skema (standardskema i henhold til leverandørens anvisning).

Efter endt tagarbejde fremsendes kopi af kvalitets-sikringsmateriale, samt drift- og vedligeholdelses-vejledning.

Kontakt os, og få et godt tilbud på din tagopgave.

Vi støtter, og er medlem af: